Kancelaria Prawa Pracy

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Kancelaria Prawa Pracy
Kancelaria Prawa Pracy

Kancelaria Prawa Pracy świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

Ubezpieczenia społeczne zapewniają bezpieczeństwo socjalne osobom, które z różnych powodów nie mogą utrzymać się z własnej pracy. Choć składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzają pracodawcy, to ostatecznie ZUS jest odpowiedzialny za przyznanie i wypłacanie świadczeń socjalnych.

ZUS jednak bardzo często odmawia przyznania świadczeń socjalnych z różnych powodów. Czasem problemem jest błąd formalny, innym razem ZUS nieprawidłowo ocenia stan faktyczny. W obu przypadkach nasza Kancelaria fachowo reprezentuje na każdym etapie sporu z ZUSem w przypadku otrzymania odmownej decyzji przyznania następujących świadczeń:

  • chorobowych,
  • emerytalno-rentowych,
  • wypadkowych, 
  • macierzyńskich.

 

Jeśli otrzymałeś z ZUS decyzję odmowną ws. świadczenia socjalnego, skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc.

 

Najczęściej zadawane pytania

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją ZUS w Twojej sprawie – masz prawo się od niej odwołać! Szczególnie, jeśli ZUS odmówił przyznania Ci świadczenia, warto odwołać się od tej decyzji. Niejednokrotnie odwołanie sprawia, że ZUS zmienia swoje stanowisko i finalnie przyznaje należne świadczenie.

Termin na złożenie odwołania od decyzji ZUS wynosi miesiąc. Liczony jest od dnia doręczenia decyzji.

Odwołanie możesz złożyć osobiście w oddziale ZUS lub wysłać listem poleconym na adres oddziału ZUS, który wydał decyzję. Po otrzymaniu Twojego odwołania, ZUS przekazuje je do właściwego sądu oraz dołącza akta ubezpieczeniowe sprawy. 

Wniosek powinien zawierać dane osobowe i adres odwołującego, datę, numer zaskarżonej decyzji, własnoręczny podpis oraz uzasadnienie, dlaczego nie zgadzasz się z decyzją. 

Bardzo trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Każda sprawa wymaga dokładnej analizy. Warto jednak pamiętać o tym, że ZUS mógł źle zinterpretować Twój przypadek na co najmniej 2 sposoby. ZUS mógł uznać, że stan faktyczny sprawy (czyli Twoja aktualna sytuacja) nie uzasadnia przyznania świadczenia (czyli ZUS niepoprawnie zinterpretował fakty). ZUS mógł również zastosować niepoprawne przepisy (czyli błędnie ocenić sytuację prawną). W odwołaniu należy wyraźnie wskazać uchybienia ZUS i swoje żądania.

Odwołanie od decyzji ZUS nie musi być złożone na piśmie. Można je złożyć ustnie, jednakże z uwagi na konieczność udowodnienia swojego stanowiska, nie zalecamy składania odwołania ustnie.

Odwołanie od decyzji może złożyć Twój przedstawiciel ustawowy lub pełnomocnik. Nie ma zatem problemu, aby odwołanie złożył za Ciebie adwokat lub radca prawny (oczywiście od razu przy tym składając pełnomocnictwo).

Nie, postępowanie odwoławcze w ZUS jest wolne od opłat. Opłacie podlega ewentualna usługa przygotowania odwołania (jeśli korzystasz z usług profesjonalnego pełnomocnika). Jednakże do ZUS nie trzeba wnosić żadnych opłat.

CO CECHUJE MNIE I MOJĄ KANCELARIĘ?

ZAANGAŻOWANIE

Kancelaria starannie angażuje się w problemy prawne klientów. Naszym celem jest świadczenie pomocy prawnej z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na jak najwyższym poziomie. Wyróżnia nas indywidualne podejście oraz umiejętność wskazywania optymalnego rozwiązania w każdej sprawie. Dbamy, aby klient zrozumiał swój problem i istniejące zagrożenia, a zaproponowane rozwiązanie w pełni go satysfakcjonowało. 

SPECJALIZACJA

Naszą specjalizacją jest wyłącznie prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych. Dzięki temu może zagwarantować wszechstronne doświadczenie z tego zakresu. Przez ponad 8 lat pomagamy klientom w przeróżnych sprawach. Dostosowujemy się do nowelizacji prawa i potrzeb rynku pracy. Co sprawia, że świadczymy usługi najwyższej jakości oraz zawsze jesteśmy przygotowani, aby nieść pomocą naszym klientom.

DOŚWIADCZENIE

Specjalizujemy się w obszarze prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych już od ponad 8 lat. W tym czasie zdołaliśmy zebrać wszechstronną wiedzę i niezwykłe doświadczenie jako specjaliści. Rozwiązaliśmy wiele problemów prawnych zarówno pracowników i pracodawców, którzy obdarzyli nas zaufaniem i powierzyli swoją sprawę, z nadzieją na jak najlepsze rozwiązanie ich sprawy.