Kancelaria Prawa Pracy

PRAWO PRACY

Kancelaria Prawa Pracy

Kancelaria Prawa Pracy specjalizuje się w zakresie prawa pracy. Jesteśmy jedną z nielicznych kancelarii, która specjalizuje się wyłącznie w tej dziedzinie prawa. Nasze usługi nie dotyczą tylko zatrudnienia uregulowanego w kodeksie pracy, ale również cywilnoprawnych form zatrudnienia takich jak: umowa o świadczenie usług, umowy zlecenia.

Wieloletnie doświadczenie, ugruntowana wiedza oraz nieustanna praktyka pozwalają nam na świadczenie profesjonalnej pomocy oraz usług dostosowanych do potrzeb klientów.

Specjalizujemy się zarówno w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy. Doradzamy pracownikom, pracodawcom oraz małym, średnim i dużym przedsiębiorstwom. 

Kancelaria Prawa Pracy zapewnia pomoc prawną w zakresie:

 • zawierania, wypowiadania lub rozwiązywania umów o pracę,
 • czasu pracy (w tym rozliczania czasu pracy w godzinach nadliczbowych),
 • mobbingu w miejscu pracy,
 • dyskryminacji w zatrudnieniu,
 • uprawnień związanych z rodzicielstwem,
 • zakazu konkurencji, w trakcie trwania i po ustaniu stosunku pracy,
 • ustalania stosunku pracy.

Prowadzenia spraw sądowych dotyczących:

 • odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę,
 • odwołań od rozwiązania umowy o pracę,
 • powództwa o zapłatę za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • przygotowywania pozwów i pism procesowych,
 • udziału w rozprawach sądowych,
 • udziału w mediacjach,
 • udziału w rozmowach ugodowych.

Przygotowywania regulaminów, porozumień i innych aktów:

 • tworzenie regulaminów pracy,
 • tworzenie regulaminów wynagradzania,
 • tworzenie regulaminów zakładowych funduszy świadczeń socjalnych,
 • tworzenie polityk antymobbingowych,
 • tworzenie dokumentacji pracowniczych,
 • współtworzenie polityk samochodowych, IT, telefonicznych itp.

Prawo pracy jest głównym obszarem specjalizacji Kancelarii. Dlatego nasza wiedza i doświadczenie pozwolą kompleksowo podejść do Twojego problemu oraz rozwiązać go w sposób najbardziej optymalny. 

Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc pracownikom, która ma na celu ochronę ich praw i interesów. Prawa pracowników bardzo często są łamane, w następstwie tego pracownicy nie wiedzą jak reagować i co mogą z tym zrobić. 

 

Jako profesjonalna kancelaria prawna udzielamy pomocy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W szczególności pomagamy pracownikom, którzy:

 • nie posiadają umowy lub posiadają mało korzystną umowę cywilnoprawną, 
 • są ofiarą mobbingu, dyskryminacji lub molestowania, 
 • nie otrzymują wynagrodzenia lub bezpodstawnie im je obniżono,
 • toczą sądowy spór z pracodawcą,
 • zostali zwolnieni niezgodnie z prawem, 
 • chcą wyegzekwować odszkodowanie w związku ze złamaniem umowy o zakazie konkurencji, 
 • pracują w nieodpowiednich warunkach,
 • mają problem z ubezpieczeniem chorobowym lub macierzyńskim. 

 

Jesteśmy specjalistami z wieloletnim doświadczeniem, którzy pomogli już niejednemu pracownikowi. Jeśli potrzebujesz pomocy – skontaktuj się z nami. 

Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc i obsługę pracodawców – mniejszych i większych. Doskonale wiemy, że zatrudnianie pracowników, wymaga ciągłego dostosowywania się do zmieniających się przepisów. Zwłaszcza gdy chodzi o pracodawców zatrudniających wielu pracowników. Dlatego jako doświadczona kancelaria prawna oferujemy:

 • pomoc w przygotowanie aktów wewnętrznych pracodawcy m.in. regulaminów pracy i wynagradzania, 
 • pomoc w przygotowywaniu umów o pracę, kontraktów menadżerskich oraz umów o zakazie konkurencji,
 • reprezentację w sporach sądowych, 
 • reprezentację  pracodawców w negocjacjach z zakładowymi organizacjami związkowymi oraz przedstawicielami pracowników, 
 • pomoc w organizacji pracy zdalnej,
 • pomoc w przeprowadzeniu szkoleń pracowniczych,
 • pomoc w przygotowaniu strategii zwolnień grupowych. 

 

Nasze rozwiązania zawsze mają na celu ochronę interesów pracodawców i działanie zgodne z prawem. Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – skontaktuj się z nami.

CO CECHUJE MNIE I MOJĄ KANCELARIĘ?

ZAANGAŻOWANIE

Kancelaria starannie angażuje się w problemy prawne klientów. Naszym celem jest świadczenie pomocy prawnej z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na jak najwyższym poziomie. Wyróżnia nas indywidualne podejście oraz umiejętność wskazywania optymalnego rozwiązania w każdej sprawie. Dbamy, aby klient zrozumiał swój problem i istniejące zagrożenia, a zaproponowane rozwiązanie w pełni go satysfakcjonowało. 

SPECJALIZACJA

Naszą specjalizacją jest wyłącznie prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych. Dzięki temu może zagwarantować wszechstronne doświadczenie z tego zakresu. Przez ponad 8 lat pomagamy klientom w przeróżnych sprawach. Dostosowujemy się do nowelizacji prawa i potrzeb rynku pracy. Co sprawia, że świadczymy usługi najwyższej jakości oraz zawsze jesteśmy przygotowani, aby nieść pomocą naszym klientom.

DOŚWIADCZENIE

Specjalizujemy się w obszarze prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych już od ponad 8 lat. W tym czasie zdołaliśmy zebrać wszechstronną wiedzę i niezwykłe doświadczenie jako specjaliści. Rozwiązaliśmy wiele problemów prawnych zarówno pracowników i pracodawców, którzy obdarzyli nas zaufaniem i powierzyli swoją sprawę, z nadzieją na jak najlepsze rozwiązanie ich sprawy.